Het AmuzAkoor is opgericht in 1983, met als dirigent Coen Blauw.
Enkele jaren later is hij opgevolgd door Lydia , een Poolse dirigente.
Met haar trad het koor al op in de Oosterpoort op diverse festivals voor koren.

 

Jan Top is jarenlang dirigent geweest; met hem namen we, door de hele provincie heen, deel aan menige uitvoering, georganiseerd door de Bond van Koren.

 

Een korte tijd heeft Margriet Storm ons koor geleid en nu zwaait alweer meer dan 10 jaar Jos Smidt de scepter.

 

Ook wat betreft pianisten heeft menig conservatorium-student bij ons kunnen spelen. Bekende namen als Boelo Klat, Cas Straatman, en Edzo Bos hebben achter het klavier gezeten.
Momenteel is Johanes Siem onze pianist.

 

Elk lustrum wordt gevierd met een uitgebreid concert, waarbij we diverse gasten uitnodigen en een gevarieerde avond voorschotelen aan ons trouwe publiek.

In 2008 hebben we ons 25 jarig jublieum gehouden, samen met het Lopster Koor, Mirjam en Monique Timmer (fluit en piano) en Gus Diekstra, draaiorgel.

 

We treden in elk geval twee keer per jaar op en proberen daar ook een variatie in aan te brengen. Af en toe in een zorgcentrum, maar ook bij de opening van een galerie. Een optreden in de openlucht behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Click on a thumbnail to view a larger image. Click anywhere on the larger image or use the 'Esc' (escape) key to close it. Use the 'next' and 'previous' links or the '<' or '>' (more than/less than keys) to navigate the larger images.

<<  page 1/3  >  >>

Foto's